6. ביבליוגרפיה מוערת של ספרות קומראן וספרות כוהנית קרובה

. 6 ביבליוגרפיה מוערת של ספרות קומראן וספרות כוהנית קרובה הדברים הנראים לעין הם ראיה לסמוי מן העין . שמואל סמבורסקי , חוקות שמי 0 וארץ , 30 המגילות שנמצאו ב 11 מערות בקומראן , שהדיון בספר זה מתבסס עליהן , מוצגות כאן בסדר אלף ביתי . ליד שמו של כל חיבור מצוין מספר המערה שהוא נמצא בה והמספר הסודר של הקטעים או הקיצור המקובל שלפיו מזהים אותו -.האות Q מסמנת את , Qumran המספר או האותיות שאחריה מציינים את המספר הסודר של הקטעים או את הקיצור של שם החיבור המקובלים בכל המהדורות שחיבורים אלה נדפסו בהן . לכל חיבור הוספתי הסבר קצר על מהותו ועל תולדותיו . ההפניות מתייחסות ל 39 הכרכים של הסדרה הדו לשונית שהמגילות כולן נדפסו בהם : . 2002 Discoveries in theJudaean Desert ( DJD ) , Oxford 1955- נוסף על כך פירטתי מהדורות שונות של חיבורים שנמצאו בקומראן ונדפסו בשישים שנות מחקר המגילות . כמו כן הבאתי מהדורות שונות של הספרים החיצונים שנודעו לפני גילוי המגילות ושמרו בתרגומים לשפות שונות חיבורים עבריים וארמיים שלמים שנוסחים מקוטעים שלהם נמצאו בקומראן ' . הספרות הכוהנית הדנה בחנוך , נח , מלכי צדק ולוי ובמסורות...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד