5. ספרות קומראן וספרות כוהנית קרובה: קדושת הכתיבה והקריאה ומקורם השמימי של הספרים

. 5 ספחת קומראן וספחת כוחנית קרובה : קדושת הכתיבה והקראה ומקורם השמימי של הספרים והם שוקדים בכל כוחם ללמוד את ספרי הראשונים , יותר מכולם את הספרים אשר נמצאה בהם תועלת לנשמתם ולגופם . בן מתתיהו , מלחמה ב ח ספרי [ ... ] ולשוני עט [ סופר מהיר פשרו ] על מורה הצדק . 1 פשר תהלים המסורת הכוהנית המקראית והרחבתה במגילות קומראן מבוססת בתודעתם של כותביה על מקור השראה אלוהי , על עדות מעולם המלאכים ועל כתיבה ממקור שמימי . ההטעמה על קדושת המסורת הכתובה , על מקורה השמימי ועל תוקפה הנצחי נבעה מן הצורך להגן על מסורת זו ועל ייחודה בשעה של פולמוס ומחלוקת שהיו כרוכים בעליית מקורות סמכות חלופיים , שערערו על המונופול הכוהני עתיק הימים . שורת המובאות הקצרות מהמגילות וממקבילותיהן בספרים החיצונים ובמקרא , המצוטטת להלן לפי הסדר הכרונולוגי של נוחלי הדעת השמימית , מדגימה את מקורה המקודש של המסורת הכתובה בתודעת מחברי המגילות . עוד מצביעות מובאות אלה על הקשר בין לוחות השמים , לוחות העדות , לוחות האבן ולוחות הברית , שכולם ממקור שמימי , אלוהי או מלאכי , ובין המסורת הכתובה שהונחלה משמים מימי הדור השביעי לדורות האדם . ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד