4. ספריית המגילות: מכלול ומיון

4 . ספריי תהמגילות : מכלול ומיון אני שותף לאמונתו של מקס ובר כי האדם הוא בעל חיים האחוז ברשתות משמעות שטווה הוא עצמו , אני רואה ברשתות אלו עצמן את הוויית התרבות . קליפורד גירץ , פרשנות של תרבויות , 17 בראשית המאה ה 21 זכינו למה שלא זכו קודמינו : כל מגילות מדבר יהודה ראו אור דפוס במהדורות מאירות עיניים בשישים השנים שחלפו מגילוין ועד להשלמת ההדרתן והדפסתן . רובן הגדול של המגילות נדפסו בשלושים ותשעה הכרכים של הסדרה Discoveries in the Judaean Desert ( DJD ) המשקפת את עבודתם המשותפת של כמאה מהדירים וארבעה עורכים ראשיים בשנים . 2002-1955 עריכת הסדרה הופקדה תחילה בידי האב הדומיניקני , הארכיאולוג תלן דה וו , ( Roland de Vaux 1903-1971 ) איש בית הספר הצרפתי למקרא ולארכיאולוגיה בירושלים , כעורך ראשי , אשר הוציא לאור את חמשת הכרכים הראשונים בשנים . 1968-1955 האח הדומיניקני פייר בנואה , ( 1906-1987 Pierre Benoit ) אף הוא חבר בית הספר הצרפתי למקרא ולארכיאולוגיה בירושלים , היה העורך הראשי של הכרכים השישי והשביעי , שראו אור בשנים 1977 ו . 1982 פרופסור ג'ון סטראגנל ( John Strugnell 1930-2007 ) מאוני...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד