3. כותבי המגילות שנמצאו בקומראן

. 3 כותבי המגילות שנמצאו בקומראן היודעים לקרוא גם ייטיבו כפליים לראות . מננדתס , Sententiae 657 כיא ממקור דעתו פתח אורי ובנפלאותיו הביטה עיני ואורת לבבי ברז נהיה [ ... ] וממקור צדקתו משפטי אור בלבבי מרזי פלאו . סרך היחד , 5-3 , 11 בשנים 1956-1947 נמצאו אלפי פיסות של מגילות קלף בקומראן , השוכנת לחוף ים המלח ורחוקה מרחק יום הליכה מירושלים . מהות החיבורים וזהות המחברים עוררו עניין רב , ופולמוסים רבים התגלעו בנושא זה בששת העשורים שחלפו מראשית מחקר המגילות ב 1948 ועד סיום פרסומן במהדורות מדעיות , בספרים 1 ובמאמרים בשנים האחרונות . מראשית העיון במגילות נטו החוקרים לכרוך בין הממצא ההיסטורי לממצא הארכיאולוגי , ולקשור את העדות על קבוצות שונות בשלהי ימי בית שני המצויה בספרי ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו עם המגילות האנונימיות שהתגלו באחת עשרה מערות בקומראן , בקטעים חסרי כותרת ובמגילות שלמות , שלעתים ראשיתן , אמצען או סיומן חסרים . חוקרים רבים הלכו בדרך זו , חרף העובדה שבין הממצא הכתוב במגילות , המתייחס לשליש השני של המאה השנייה לפני הספירה ( כמועד ראשית הכתיבה של המכלול הנוצר , ( ובין מועד כתיבתו של...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד