פתח דבר

פתח דבר וגדול מנךאה הלא נראה ומופלא מיש סוד האץ פ ' ןןךני נא , אלי , ואךאה מה ישכון מאחרי גבול עין בת מרים , "מרחוק , " שיייט , 146 ספר זה מבוסס על שלוש הרצאות פומביות שהרציתי במכון ון ליר במסגרת סדרת "הקשרים , " בחורף תשס"ה ( נובמבר . ( 2004 הרצאות אלה הן חלק ממחקר מתמשך על מהותן של מגילות מדבר יהודה , על זהות כותביהן , על מטרת כתיבתן , על משמעותן ההיסטורית והקשרן ההיסטוריוגרפי , ועל המחשבה הדתית ותפיסת העולם המיסטית הנשקפות בהן . מאז גילוי המגילות בשנת 1947 ועד ימינו נושאים אלה שנויים במחלוקת ומהווים נושא לפולמוס ומחקר . היסטוריונים , ארכיאולוגים , בלשנים , חוקרי מקרא , חוקרי מגילות וחוקרי המחשבה היהודית והנוצרית בשלהי העת העתיקה הציעו ועדיין מציעים תשובות שונות לשאלות הרבות העולות מהממצא הארכיאולוגי בקומראן ומהעדות הכתובה במגילות מדבר יהודה . בספרי מקרש ומרכבה , כוהנים ומלאכים , היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה ( תשס"ג ) הצעתי לראות ב 930 מגילות מדבר יהודה , שנשמרו במלואן , בחלקן או במיעוטן , שרידים של ספרייה כוהנית שכולה ספרי קודש . ספרייה מקודשת זו , אשר נכתבה בעברית ובארמית ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד