תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר וו שער ראשון : מבוא ו . מי כותב את ההיסטוריה ? . 2 19 הידע ההיסטורי על שלהי ימי בית שני : נקודות מבט משתנות . 3 26 כותבי המגילות שנמצאו בקומראן 39 . 4 ספריית המגילות : מכלול ומיון . 5 53 ספרות קומראן וספרות כוהנית קרובה : קדושת הכתיבה והקריאה ומקורם השמימי של הספרים . 6 73 ביבליוגרפיה מוערת של ספרות קומראן וספרות כוהנית קרובה 80 שער שני : בין מיתוס להיסטוריה המיתוס של ספריית המגילות : מקורותיה של המסורת הכתובה , מסורת הכהונה והמאבק על הדעת , העדות והזיכרון הכתוב . 1 בני צדוק הכוהנים . 2 115 כוהנים וחכמים . 3 131 התודעה הכוהנית וספריית המגילות : המאבק בין כוהנים לחכמים על מקור הסמכות ועל חישוב הלוח . 4 143 "חנוך בחרתה מבני אדם : " תנוך סופר הצדק , העדות על מסורת המרכבה וייסוד הספרייה . 5 169 חנוך בגן עדן במסורות השונות לפני הספירה ואחריה . 6 197 הספרייה של חנוך סופר הצדק והנחלתה לבניו הכוהנים : מסורת השבועות והבריתות . 7 220 בחירת לוי : הנחלת הספרים , מסורת הלוח וחובת ההוראה של בני לוי . 8 231 השתלשלות הספרייה בשבעה שלבים . 9 268 בין מיתוס להיסטוריה . 10 279 הספריי...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד