זיכרון ונשייה סודן של מגילות מדבר יהודה

רחל אליאור זיכרון ונשייה סודן של מגילות מדבר יהודה רחל אליאור זיכרון ונשייה סודן של מגילות מדבר יהודה מכון ון ליר בירושלים הוצאת הקיבוץ המאוחד  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד