מתת ןה'תשמ"ד - ה'תשס"ון בת לרבקה ונפתלי רחנפלד נכדה לאליעזר ז"ל ולפנינה רחנפלד ומאירה ויעקב בלוך יבדלו לחיים אתכים