הערות

הערות 1 ראה מ . תסמן , הבעש"ט כמחדש החסידות , מהדורה עברית , מרכז זלמן שזר תשנ"ט עמ' , 87-88 בנוסף עמי 21 הערה . 2 2 תקופת לימודו של הבעש"ט בצעירותו במסגרות הנורמטיביות לא נמשכה זמן רב : 'דרכו היה ללמוד כמה ימים ואחרי זה לברוח מבית הספר ויחפשו אחריו וימצאו אותו יושב לבדו ביער , ותלו הדבר מפני שהוא יתום ואין משגיח עליו הוא נער משולח = 1 עזובו והביאו אותו עוד פעם למלמד וכן היה כמה פעמים ער אשר בהמשך הזמן נתקרר הדבר , ונתייאשו מליתן אותו למלמד' ( שבחי הבעש"ט , מהדורת אברהם רובינשטיין , הוצאת ראובן מס : י-ם תשנ"ב , עמ' . ( 40-39 3 התייחסות יחידה של הבעש"ט לאשתו הראשונה מובאת במסורת הבאה : 'פעם אחת אמר הבעש"ט ז"ל אם היתה לי זוגתי הראשונה , הייתי עולה למרום בשוק מעזיבוז לעיני כול ולא כמו אליהו שעלה במדבר' ( אבניה ברזל , בעריכת ר' שמואל הורוויץ 1 ירושלים תרצ"הו , כרוך עם ספר כוכבי אור , י-ם תשל"ב , פי' נ"ח עמ' ל '' ט . ( אם כי תיאור זהה מופיע במקור נוסף , קרום יותר , ללא ציון שזוהי אשתו הראשונה , ומתוכנו נראה שמדובר באשתו השנייה לכן ייתכן והתיאור המאוחר איננו מדויק . ראה הנוסח הבא : 'שמעתי מה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים