פרק שנים־עשר אחיה השילוני כמורו של הבעש"ט

פרק שנים עשר אחיה השילוני כמורושל הבעש "ט היבט נוסף המרחיב את הבנתנו בדמותו של הבעש"ט והתמודדותו עם השבתאות בת זמנו , הוא הסיפור על מורו הרוחני הנסתר . מורה הנוכח במגוון אירועים בחיי הבעש"ט , מסייע לו בעצות בהדרכות , בהתמודדויות אישיות , בלמידה משותפת וגם בזמני קטרוגים , עליות נשמה ומפגשים עם דמויות שמימיות . עצם קיומו של מורה מהווה עובדה חשובה ביחס לביוגרפיה של הבעש"ט ולדיוקנו האישי כמורה לתלמידים ואנו נרחיב בהבהרת משמעות הקשר בינו ובין מורו המיוחד . הבעש"ט איננו מציין את שמו המפורש של המורה , רבי יעקב יוסף מפולנאה תלמידו מגלה את זהותו : אחי' השילוני שקבל ממשה רבנו ע"ה והיה מיוצאי מצרים ואחר כך מבית דינו של דוד המלך והי' רבו של אלי' הנביא ורבו של מורי זלה"ה .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים