פרק אחד־עשר 'כי משיח הוא סוד הדעת' - אמונה, דבקות, אחדות

פרק אחד עשר ' כי משיח הוא סוד הדעת' - אמונה , דבקות , אחדות סוד הדעת - סוד הגאולה בעקבות מפגשיו עם המשיח פונה הבעש"ט להבניית צורת עבודה פשוטה , המאפשרת לכל אחד ואחד למצוא בהתנהלותו היומיומית משמעות בת קיימא , המסתתרת מאחורי מסווה הארציות הנראית שולית ואקראית מטבעה . זאת לעומת העבודה הקבלית הקלאסית המוותרת על ענייני העולם הארצי לטובת מגע עם עולמות רוחניים , בעזרת ייחודים שתכליתם להשפיע בעולם העליון על ידי מפגש עם אוצרות המלך , דרך המתאימה ליחידי סגולה בלבד , לכן היא יכולה להביא שפע זמני אבל אין בכוחה לחולל גאולה בהיקף נרחב . הבעש"ט מבקש לסלול דרך המאפשרת זיקה נרחבת בין העולם הארצי למקבילו העולם העליון , היכלו של משיח . הגורם המקשה על הפנמת אחרות בין העולמות איננו פער אמיתי ביניהם , אלא אשליית קיומם של 'חומות ושערים , ' מציאות דמיונית , 'אחיות עיניים' המציגה את היש החומרי בקיים בפני עצמו . הבעש"ט מבליט את האחדות בין ענייני העולם הארצי ובין העולמות העליונים , הנחה המבוססת על נוכחות הבורא בכל נבראיו ועל היכולת לחוש זאת במהלך החיים . בנקודה זו מתחברים שני יסודות בעלי חשיבות בתפיסתו של הבעש"...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים