פרק עשירי מפגשי הבעש"ט עם המשיח ומשמעותם

פרק עשירי מפגשי הבעש"ט עם המשיח ומשמעותם עיון באיגרת הבעש"ט מעט נשתמר בידינו מכתיבת הבעש"ט עצמו . אחד המקורות החשובים מביניהם הוא מכתבו הנודע לגיסו רבי אברהם גרשוץ מקיטוב ששהה בארץ ישראל ( למן שנת . ( 1747 לאיגרת , שנכתבה שנים אחדות לאחר האירוע , נודעת חשיבות רבה שכן הבעש"ט מתאר בה בגוף ראשון את קורות עליית הנשמה שערך בראש השנה שנת תק"ז , אירוע ייחודי ורב משמעות עבורו , שבמהלכו הוא פגש את המשיח בהיכלו בעולם העליון . עקב חשיבות האיגרת , מורכבותה וכפל נוסחיה ( ליתר דיוק שלושה נוסחים ששניים מהם כמעט זהים ) נוצר סביבה פולמוס נרחב . כותבים וחוקרים רבים שעסקו בדיוקנה של התנועה החסידית האריכו והרחיבו בהבהרת האיגרת ואנו נרחיב בכך ונתייחס לפרשנותם . איגרת זו ארוכה ומורכבת והיא עומדת בבסיס ההסבר שנציג למשנתו הרוחנית של הבעש"ט ותפיסת המשיחיות המאפיינת את גישתו . כי בר"ה שנת תק"ז עשיתי השבעת עליית נשמה כידוע לך . וראיתי דברים נפלאים במראה מה שלא ראיתי עד הנה מיום עמדי על רעתי . ואשר ראיתי ולמדתי בהעלות לשם בלתי אפשרי לספר ולדבר אפילו מפה אל פה ( ... ] וראיתי במראה כי הס"מ עלה לקטרג בשמחה גדולה אשר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים