פרק תשיעי 'ניצוץ משיח' והכישלון בשל 'גדלות וכעס'

פרק תשיעי ' ניצוץ משיח' והכישלון בשל 'גדלות וכעס' בסיום תיאור הניסיון הכושל של הבעש"ט לתקן את נשמת שבתי צבי המגיע אליו בבקשת עזרה ולבסוף מנסה לפתותו להמיר את דתו ( ראה בהרחבה בפרק ו , ( ' נוספה מעין הערת סיכום של הבעש"ט עצמו , המסביר את הסיבה לסיום ב ' - נפילה : ' וסיפר שהבעש"ט אמר שהיה בו ניצוץ משיח אלא שתפסו הס"מ ו = סטרא מסאבותה , הצד הטמאו במצודתו ר"ל = ] רחמנא ליצלןן . ושמע מהבעש"ט המעשה , איך היה הנפילה שלו על ירי גדלות וכעס . ואני מתרשל לכתוב אפשר שאכתוב , כדי שירעו איך עמוק הוא הגאווה ולא גבוה "" . שבווי הבעש"ט , מהדורת מונדשיץ , עמ' . 172 הבעש"ט מסכם את ניסיון התקרבותו לשבתי צבי בכדי להבינו ולפתוח בפניו נתיב תיקון , בכך שאכן היה בו 'ניצוץ משיח , ' פוטנציאל להביא שינוי ותיקון . אבל לבסוף במקום לתקן הוא נפל , 'תפסו הצד הטמא , ' הוא חטא ונוצר ממנו קלקול . מדברי הבעש"ט עולה בבירור ששבתי צבי איננו נתפס בעיניו כדמות סהרורית ותמהונית המדמיינת את משיחיותה , חוטא שאין טעם להתעמת עמו ולהתמודד עם אמירותיו . הבעש"ט מאשר שאכן היו לו תכונות ויכולות ייחודיות , ושלולא נפל היה לדמות משיחית נוש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים