פרק שביעי משל המראה: אנטומיה של ביקורת חברתית

פרק שביעי משל המראה : אנטומיה של ביקורת חברתית מנהיגי הציבור היהודי הגיבו בחריפות כנגד הפרנקיסטים והוקיעו אותם בעקבות חשיפת מעשיהם במהלר הטקס השבתאי בלאנצקרון , הבעש"ט היה מודע לתגובות אלו אבל גישתו היתה שונה . הוא לא קרא את חטאי הפרנקיסטים כמעשים שוליים של רשעים שיש להוקיע אותם ולהיזהר מהם , אלא כעדות לבעייה שורשית יותר בחברה היהודית כולה , בעייה שהפרנקיסטים משמשים כתמונת ראי שלה . לדידו של הבעש"ט מדובר אומנם בשוליים קוטביים למדי , אבל השוליים מעידים על מרכז סדוק , שעוברים עליו משברים שלא ייפתרו באמצעות דחיית החוטאים אל מחוץ לחברה היהודית . יתרה מזאת דחייה כזו נגועה לדעתו בשורש הבעייה שכנגדה היא יוצאת . בין 'אמתי לישקה . התנהלות הרבנים וביקורת הבעש"ט על תגובתם חומרת מעשיהם של מאמיני יעקב פרנק והתנחלותם הפומבית הביאה את הרבנים והפרנסים למסקנה שמדובר בתופעה מסוכנת , העלולה לחרוג מעבר להיקפים מקומיים . לכן הם פנו אל רבני 'ועד המדינה' בפודוליה כדי לקבל את חוות דעתם כיצד לנהוג בתופעה זו . עדויות של משתתפים בטקס - שנתפסו , הודו וחזרו בהם ממעשיהם - נרשמו ונשלחו לידי הרבנים בברודי , שם התאספו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים