פרק ששי 'ירידת הצדיק': התמודדות הבעש"ט עם שבתאות ופרנקיזם בחייו ובמיתתו

פרק ששי ' ירידת הצדיק : ' התמודדות הבעש"ט עם שבתאות ופרנקיזם בחייו ובמיתתו תיאורים עדינים במקורות חסידיים , מלמדים על ניסיון התמודדות של הבעש"ט עם השבתאות הנסתרת , ניסיון שקיבל משמעות חדשה עם הופעתו הפומבית של הפרנקיזם בזמנו ובתחומי מושבו . קיומו של קשר כלשהו עם השבתאות על גלגוליה השונים , גם אם רעיוני ומופשט , איננו דבר של מה בכך . משתמע ממנו שלדידו של הבעש"ט , תפקידו של הצדיק חורג מעבר לתיקונו האישי ונוגע גם להבנת רשעים בדורו ולסיוע להם . 'ירידת הצדיק' מתפרשת במשנת הבעש"ט כנכונותו של הצדיק לעשות ולפעול למען אחרים , גם במחיר ויתור אישי וסכנת נפילה . הירידה איננה התנסות אישית כמטרה בפני עצמה - מתוך רצון להכיר עולמות אחרים ומתוך עניין אישי במעשי חטא ועבירה - הירידה היא עניינו של הצדיק משום שייעודו הוא לסייע לחוטא על ידי הבנת מצבו ומניעיו מקרוב . יבא שבתי צבי לבעש"ט לבקש ממנו תקנה' הסיפור הבא מתאר את ניסיונו של הבעש"ט לתקן את שבתי צבי ואת כישלונו בכך . בהבהרת סיבת הכישלון נרחיב בהמשך ( בפרק ט , ( ' בשלב זה נעמוד על המקורות המעידים על עצם התרחשותו של ניסיון זה : ועוד סיפר לי הר' יואל מ"מ ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים