פרק רביעי 'סוד האלוהות' בשבתאות

פרק רביעי ' סוד האלוהות' בשבתאות בצומת ההיסטורית בה נמצא הבעש"ט נוכחים גם ספיחי תנועת השבתאות בפולין , ששמרו את תקוותם להתגלות משיחית נוספת . בנוסף להם מתמודד הבעש"ט בשנות חייו האחרונות גם עם יעקב פרנק וחבורתו , מהדורה שבתאית מחודשת הפועלת בצורה פומבית בתחום מושבו . בפרקים הבאים נדון בתחילה בהשפעה הנרחבת של השבתאות בזמן פעילותה ובדמותו של שבתי צבי , ולאחר מכן ננסה לתאר את פניו של הפרנקיזם ואת תודעתו העצמית של יעקב פרנק עצמו . היכרות עם תופעות אלו , תאפשר לנו לפרש את משנתו של הבעש"ט על רקע רעיונות שבתאיים , ובמהלך עימות ציבורי בין הקהילה היהודית , על רבניה ופרנסיה , ובין מאמיני הפרנקיזם . תנועת השבתאות כללה מגוון נרחב של זרמים , שחלקם רומים לפרנקיזם שעמו התעמת הבעש"ט , ולחלקם אופי שונה , יותר קבלי , פחות אנרכיסט ; רוחני ומעודן יותר בהתנהלותו . במהלך הפרקים הבאים נציג את התמודדותו של הבעש"ט עם דמותו של שבתי צבי ועם זו של יעקב פרנק , ואת ניסיונו למצוא עבורם דרך תיקון . נהיה מודעים לכך שגישתו וניתוח שורשי חטאיהם , יכול להיות שונה , ביחס לתופעות אחרות של שבתאות , שאינן מאופיינות בהתנהלות רו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים