חלק ב: התמודדותו של הבעש"ט עם הפרנקיזם בזמנו ובמקומו