פרק שלישי השניות בדמותו של הבעש"ט: בין מדע הקבלה לתרגום נפשי חסידי

פרק שלישי השניות בדמותו עולהבעש "ט : בין מדע הקבלה לתרגום נפשי חסידי תפילת הבן אל אביו - ערכה של פנייה אישית הבעש"ט עומד בפתחה של התחדשות רוחנית בין עולמם הרוחני של מקובלים ובין תלמידיו מייסדי התנועה החסידית . התנהלותו האישית דומה לזו של המקובלים , ושונה מדיוקנו של הבן או החכם המתואר במשליו . הוא מתאר בפני תלמידיו את טיוליו בעולם העליון ואת הימצאותו בחדרי ארמונו של המלך , את מפגשיו הממשיים עם ממונים ומלאכים ואת ניסיונותיו להשפיע על הכרעותיהם ולהמתיק גזירות וקטרוגים על עם ישראל . החידוש הטמון באישיותו של הבעש"ט הוא יכולתו לחולל תמורה רוחנית , ולבסס על לימודו מהמתרחש 'שם' את צורת עבודה הראויה להיעשות 'כאן , ' בעולם הארצי . דרך התיקון שהוא מגלה שונה מהנתיב הקבלי שדרכו הוא עצמו מתקדם ומתעלה , שדרכו הוא מגיע לאותה מסקנה עצמה המבטלת את בלעדיות הדרך הקבלית , שבעזרתה הוא הגיע לדרגתו . דוגמה לכך ניתן לראות בתיאורו של רבי זאב וואלף מזאטמיר : עינינו הרואות אשר יש לך אדם שעושה סיגופים ומקוואות ומרבה בתורה ותפילה ועיקר כוונתו ומגמתו להשיג רוח הקודש או גילוי אליהו וכדומה , וכאשר שמעתי בימי הבעש"ט זל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים