פרק שני משל המלך בארמונו: שערים וחומות או אחיזת עיניים

פרק שני משל המלך בארמונו : שערים וחומות או אחיזת עיניים המסורת הקבלית נוכחת בתפילתו של הבעש"ט , בדברי תורה המובאים בשמו ובמובן באופן שבו עסק בריפוי חולים . עם זאת , מגמתו , כמו מגמתן של דמויות נוספות בנות זמנו , היא תמורה ושינוי משפה קבלית מסודרת ומעט נוקשה באופייה , לקריאה פרשנית של הקבלה העיונית , פרשנות המדגישה את משמעויותיו ההיסטוריות או הפסיכולוגיות של תהליך הבריאה ושל דרכי התגלותו של הבורא בעולם . בהבנת משמעותו של מפנה זה , נעסוק בפרקים הבאים . כניסת המקובל להיכלי ארמונו של המלך תפילתם של מקובלים מבוססת על ידע המתאר את דרכי ההשפעה האלוהית על העולם , רשת מסועפת של חוטים וצינורות , המדמה את נתיבי השתלשלות השפע העליון ממרומי חביונו עד התגשמותו במציאות הארצית לכדי גשמיברכה , פרנסה , מזון וכדומה . המקובל משתמש בידע זה בזהירות כדי להגביר את ירידת השפע לעולם הארצי . כדי לקרב את עבודת המקובל לעולם המושגים שלנו , ניתן להשוותה לעבודת המדען שעליו להיות זהיר ומדוד בניסוייו , כדי שיניבו הצלחה מעשית טכנולוגית . באופן דומה , על המקובל להיות זהיר בכוונת התפילה , שהיא היישום המעשי של הידע . פנייה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים