הקדמה

הקדמה ספר זה נכתב בכוונה לפתוח צוהר נוסף להיכרות עם דמותו הייחודית של רבי ישראל בעל שם טוב זכותו תגן עלינו , דמות פלאית בת המאה ה-י"ח , המזכירה לנו את הטוב המצוי באדם ובכל הנבראים , את התקווה והשמחה , את האמונה בבורא עולם , בתיקון ובגאולה רוחנית וארצית . נוכחותו כה משמעותית בקרב כל חלקי הציבור היהודי , עד שנדמה לעיתים שהבעש"ט חי ופעל בעולמה של היהדות מאז ומעולם . רבות נכתב על דמותו , תורתו ותלמידיו , ועל תנועת החסידות שהוא היה ממקימיה . עם זאת הסתמכתי על דרשת הבעש"ט על הפסוק 'תורת ד' תמימה משיבת נפש' כמובא בשמו : כי באמת אין למדן ואין חכם , כי תורת ד' תמימה ואמר הבעש"ט נשמתו בגנזי מרומים : כי היא תמימה שלא התחיל בה אדם והיא שלימה' ( מאור עיניים , רבי מנחם נחום מצ'רנוביל [ סלאוויטא תקנ"ח , [ מהדורת צילום י-ם תשכ"ו , מסכת אבות עמ' י"ט . ( הבעש"ט מסביר כיצד ייתכן שהתורה שכה רבים עסקו בלימודה עדיין נותרה תמימה , כביכול לא ניסה איש לפרשה . תשובתו היא שההסברים והפירושים הרבים לתורה עוסקים בתכניה ואינם חודרים להבנת שורשה , שאינו ניתן להשגה אנושית . את דברי הבעש"ט על תורת ד' אפשר להרחיב גם לדמ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים