תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה 11 מיהו רבי ישראל בעל שם טוב א . אדם ומורה 21 ב . משל המלך בארמונו : שערים וחומות או אחיזת עיניים 27 ג . השניות בדמותו של הבעש"ט : בין מדע הקבלה לתרגום נפשי חסידי 37 התמודדותו של הבעש"ט עם הפרנקיזם בזמנו ובמקומו ד . יסוד האלוהות' בשבתאות 53 ה . אישיותו עולמו הרוחני והתנהלותו הציבורית של יעקב פתק . 1 65 'ירידת הצדיק : התמודדות הבעש"ט עם שבתאות ופרנקיזם בחייו ובמותו 70 ז . משל המראה : אנטומיה של ביקורת חברתית 84 ח . בין משה לבלעם - 'מלמד שחשדוהו באשת אישי 95 דרך התיקון : תורתו של רבי ישראל בעל שם טוב ט ' . ניצוץ משיח' והכישלון בשל 'גדלות וכעס' 105 י . מפגשי הבעש"ט עם המשיח ומשמעותם 118 יא . 'כי משיח הוא סוד הרעתי- אמונה דבקות אחדות 134 יב . אחיה השילוני כמורו של הבעש"ט 144 יג . עבודת המידות : אחדות בין כוחות הנפש כסוד התיקון 157 יד . אותיות ומילים : תפיסת האחדות בכוח הדיבור האנושי 168 ט , 1 אחרית דבר : עבודת התיקון - משחק פלא ותענוג בין הנברא לבוראו 192 הערות 205 רשימת מחקרים וספרים המוזכרים בספר 305 מפתחות 313 מתת רוזנפלד אדלר הי"ד - שביל חייה 317  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים