סוד הדעת דמותו הרוחנית והנהגתו החברתית של רבי ישראל בעל שם טוב

נתנאל לדרברג סוד נתנאל לדרברג אה י > הטח יר 1 1 ש שערים חת ז'ת 1 ? נק וני 1 ; ! וזז התרמת מאה שערים סדרה בהגות יהודית וביקורת התרבות שער לחסידות ועדה אקדמית : פרופ' סוזן הנדלמן , פרופ' יהודה ליבס , פרופ' מרדכי רוטנברג עורך הסדרה : עמית עסיס סוד הדעת דמותו הרוחנית והנהגתו החברתית של רבי ישראל בעל שם טוב  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים