ג. תם ולא נשלם "הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל..."

ג . תם ולא נשלם " הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל " ... לזכר ישי רון הי '' ד " ומשה היה רועה אונ צאן יתרו חותנו כוהן מרין , וינהג את הצאן אחר המהגר ויבוא אל הר האלוהים חורבה . וירא מלאך ה' אליו בלכת אש מתוף הסנה , וירא והנה הסנה בוער באש והמנה איננו אוכל- ויאמר משה אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה , מדוע לא יבער הסנה . וירא הי כי סר לראות ; ויקרא אליו אלוהים מתוף הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני . ויאמר אל תקרב הלום , של נעליף מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא . ויאמר אנוכי ה' אלוהי אביר אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב , ויסתר משה פניו כי ירא מלהביט אל האלוהים . " זאת החוליה הראשונה שב"פרשת הסנה" ( שמות ג , ד . ( לפנינו לכאורה סצינה של התגלות , התגלות אלוהים למשה . זאת אינה הסצינה הראשונה של התגלות בתורה , אלא שכאן מאפיין את הסיפור אופי ההתגלות , הנה כאן מתגלה אלוהים למשה בתוך הסנה , "והסנה בוער באש והסנה איננו אוכל . " מובן , שיש לדברים איזו שהיא משמעות כפולה . הסיפור כי "הסנה בוער באש , " כבר היה בו כדי לאפיין את התגלות האל , אלא שיש בהתגלות איזה צד פרדוכסלי , והצד ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים