צילום כתב השליחות המכובד שניתן לרי אלימלך פערלמאן על ידי "כולל גליציה‭,"‬ בשנת תרל"ד ‭.1874 -‬