פרק ח

פרק ח ( 1 ) ובסוס מת ביהודה ופלביוס סילבה נטל ממנו את ההגמוניה . בראותו ששאר כל המדינה שועבדה במלחמה , חוץ ממצודה אחת , שהיתה עדיין בידיהם של המורדים , עמד וריכז את כל כוחותיו שבמקומות האלו , וערך נגדה מסע צבאי . מצודה זו היתה נקראת מצדה ו ובראש הסיקריים שכבשו אותה עמד איש רב כוח , אלעזר שמו , הוא היה צאצא של יהודה , ששידל בשעתו יהודים לא מעטים שלא להיפקד , בשעה שקירינוס נשלח לשמש שמאי ביהודה כפי שכבר אמרנו . כי באותם הימים שתו הסיקריים סביב אלו שהיו מבקשים לקבל עליהם את מרות הרומאים , והיו נוהגים בהם כאויבים לכל דבר ; הם היו גוזלים את רכושם , ונוטלים את מקניהם , והיו משלחים אש בבתיהם 1 והיו אומרים שאין הבדל בין נכרים וביניהם . שהם מכלים באופן שפל כזה את חירותם של ישראל שזכו בה במערכות והם מודים שהם בוחרים כשיעבוד תחת הרומאים . אבל לא אמרו זאת אלא באמתלא כדי לעטות על אכזריותם וחמדנותם , כפי שנתברר לאחר מכן על ידי מעשיהם . כי באמת הצטרפו אליהם [ אנשים במרד , [ והשתתפו במלחמה נגד הרומאים , אבל היה להם לעמוד במעשים איומים יותר שנעשו על ידיהם של אלו . וכשנתברר שהללו שיקרו עוד הפעם באמתלא ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים