פרק י

פרק י ( 1 ) וכך נלכדה העיר בשנה השנית לשלטון אספסיינוס , בשמיני לחודש גורפיאוס : ואחרי שנלכדה בעבר חמש פעמים , היא נחרבה בשניה . בתחילה [ נכבשה ] על ידי אסוכיוס מלך מצרים , ואחריו על ידי אנטיוכוס , ואחר כך על ידי פומפיוס , ואחר כך על ידי סוסיוס יחד עם הורדוס , כולם כבשו את העיר אבל הם לא החריבוה , אבל לפניהם כבש מלך בבל את העיר והחריבה . 1468 שנה וששה חדשים אחרי ייסודה . מייסדה הראשון היה איש שררה כנעני , ששמו היה בלשון בני הארץ , מלך צדק , וכן היה באמת . ובגלל זה היה הכהן הראשון , ומפני שהיה הראשון שבנה את המקדש הוא קרא את שם העיר ירושלים , ובתחילה היה שמה שלם . אבל דוד שהיה המלך הראשון גירש מתוכה את התושבים הכנעניים , והושיב שם את עמו . ו 477 שנה וששה חדשים אחריו היא נהרסה על ידי הבבליים . בימי מלכות דוד , הראשון בין היהודים שמלך בירושלים , ועד שחרבה בידי טיטוס , עברו 1179 שנה , ומיום ייסודה ועד חורבנה עברו 2177 שנה . אף על פי כן לא עמדו לה לעיר שלא תיחרב לא קדמותה , ולא עושרה הרב , ולא הדר מצוות דתה . וזהו באמת סיומו של כיבוש ירושלים ( לפי חז"ל עמדו תת"ל שנה . ( 442 4 JS  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים