פרק ו

פרק ו ( 1 ) כוחם של הלוחמים והמתקוממים בתוך העיר היה כדלקמן : לשמעון היה צבא בן עשרת אלפים איש , מלבד האדומים . בהם היו חמשים קצינים , ושמעון עצמו היה המפקד העליון . בגדודו האדומי היו חמשת אלפים , ובהם עשרה מפקדים : יעקב בן סוסא ושמעון בן קתלא היו הגבוהים שבהם . ואילו יוחנן בשעה שכבש את המקדש , פקד על ששת אלפים איש , שפקדו עליהם עשרים קצינים -.אבל עכשיו , הצטרפו אליו אף הקנאים שהניחו את הסיכסוכים שביניהם , ומספרם היה אלפיים וארבע מאות , בפיקודו של אלעזר , מפקדם הקודם , ושמעון בן ארינוס . שתי המפלגות היו , כאמור , נלחמות זו בזו והעם היה הפרס של שתיהן , . 8 אי : של העזרה הראשונה של המקדש ( תקריי . ( ואותו חלק מן העם שהתנגד למעשיהם הרעים נעשה טרף לשתיהן . שמעון כבש את העיר העליונה , את החומה הגדולה עד קדרון , וחלק מן החומה הישנה , מן הנקודה הפונה כלפי מזרח בשילוח והיורדת לאולם מונבז ( מלך הדייב שמעבר לפרת : ( הוא אף החזיק במעיין [ ובחלקי ] האקרא ( שהיא העיר התחתונה , ( ובארמונה של הילני , אמו של מונבז . יוחנן החזיק במקדש ובחלק לא קטן מסביבותיו : את העופל ונחל קדרון . את השטח שביניהם הפכו ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים