פרק י

פרק י ( 1 ) באותו זמן ממש התרגשו ובאו גם על רומי צרות גדולות . ויטליוס הגיע מגרמניה וגרר עמו בעקבות צבאו המון ערב רב . ומשלא מצא מקום מספיק בשבילם במחנות המיועדים לצבא , הפך את כל רומי למחנה , וגידש כל בית באנשי צבא . הללו שהסתכלו בעינים לא רגילות על עושר הרומאים , ובהיותם מוקפים מכל צד בברק כסף וזהב , היו יכולים בקושי לעצור בעד חמדתם או להעמיד עצמם מלגזול ומלהרוג כל מי שיעכב בעדם . כך היו פני הדברים באיטליה . 585-S 87 ( 2 ) אחרי שאספסיינוס הכניע את כל סביבות ירושלים וחזר לקיסריה , שמע על ההפיכות ברומי ושויטליוס נתקסר . אף על פי שהוא ידע יפה כיצד לציית כשם שידע כיצד לפקד , עוררו חדשות אלו את זעמו . הוא היה מיצר על כך שיהיה לו אדון אדם שטירף את כל הממלכה כאילו היתה מדבר , וכל כך היה מצטער על הצרה הזאת , שלא היה יכול לעמוד בה , וכן לא היה יכול לתת את דעתו למלחמות אחרות , בשעה שהארץ שלו נחרבת . אבל במדה שזעמו היה עשוי לדחוף אותו למעשה נקם , בה במדה נתעכב על ידי המחשבה שחשב על המרחק . כי המזל יכול לעכב בעדו בדרכי ערמה רבים לפני שיוכל לעבור את הים לאיטליה , וביחוד כשיהיה עליו להפליג בעונת ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים