פרק א

פרק א ( 1 ) אותם הגליליים שנשארו במירדם אחרי כיבוש יודפת — נכנעו משהוכרעה טריכיאה ? והרומאים נטלו את כל המערות והערים , חוץ מגוש חלב וחוץ מהכוח שכבש את הר התבור . גם גמלא השתתפה עמם , היא שוכנת בגדה השניה של הים מול טריכיאה . גמלא היתה שייכת לנחלת אגריפס , כמו סוגן וסלבקיה . הן גמלא והן סוגן היו שייכות לגולן . סוגן נחשבת כחלק העליון נשל הגולן , [ וגמלא — כחלק התחתון . סלבקיה היתה סמוכה לים סמכוניטיס . ים זה היה רחב שלשים איצטדיות וארכו — ששים : אבל ביצותיו הגיעו עד דפני , מקום המשופע בכל דבר , שמעיינותיו מפרנסים את הירדן הקטן ( כפי שמכנים אותו , ( המהלך מתחת למקדש "פרה של זהב , " ומכאן הם משלחים מימיהם אל הנהר הגדול . בתחילת המרד הביא אגריפס לסוגן ולסלבקיה הסכם לערובות בטחון , אבל גמלא לא נכנעה , כי סמכה עצמה , יותר מאשר יודפת , על קושי השטח שלה . שיפוע מחוספס יורד מהר גבוה , ובאמצעיתו מזדקרת רמה משוכה כדבשת . שיפועו של המדרון שוה בארכו [ בצד ] ירידתו כמו בעלייתו וכך דומה צורתו לזו של גמל ; ומכאן שמו , אלא שבני העיר אינם טורחים להתיז ההברה . בצדדיו ופניו הוא מופסק על ידי בקעות שאי אפשר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים