פרק א

פרק א ( 1 ) כשהודיעו לנידון על המפלה ביהודה , תקפו אותו , מדרך הטבע , בתוך תוכו , בהלה ופחד , אבל כלפי חוץ העמיד פנים כאיש מיושב ונזעם . אמר : המאורעות אירעו יותר מחמת רשלנות המפקדים מאשר על ידי גבורת האויב . והיה סבור שמחמת כבוד המלכות יאה לו להופיע כנישא מעל למפלות , להעמיד פנים שיש לו נפש שהיא גבוהה מעל כל ילדי יום . אבל מבוכת נפשו נתגלתה על ידי דאגתו . ( 2 ) הוא היה מעיין בדבר — בידיו של מי הוא יכול להפקיד את המזרח המזדעזע , [ ששני תפקידים יהיו לו : [ להעניש את המורדים היהודיים ולמנוע התפשטות המחלה שכבר פגעה במדינות השכנות . ולא מצא אלא את אספסיינוס בלבד העונה על צרכו , ושנראה מוכשר לסבול את נטל המלחמה החשובה הזאת . אספסיינוס היה חייל מנעוריו , ושיבה נזרקה בו בשירותו הפעיל . עוד בראשית דרכו השכין בשביל הרומאים את השלום במערב , שהגרמנים זעזעו אותו , וצירף לרומי בכוח הנשק את ארץ הבריטים שעד אז היתה בלתי ידועה , ובדרך זו העניק לקלודיוס אבי נירון אשרות של מסע נצחון בלי כל זיעה . 2-5 ( 3 ) נירון ראה בדבר זה סימן יפה , לבאות . ואף נתן דעתו על גילו המיושב של אספסיינוס שהנסיון העשירו : ועו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים