פרק ב

פרק ב ( 1 ) הוא עצמו ירד עם אמו וידידיו פתולמיאוס פופלס וניקולאוס אל הים : והוא השאיר את פיליפוס כדי שיהיה האפוטרופוס על נכסי המשפחה והנאמן על הארמון . יחד עמו נסעו גם שלומית ובניה . והאחיינים וחתניו של המלך המנוח , כאילו לשם תמיכה בתביעותיו של ארכילאוס לירושת הכתר , אבל באמת כדי להאשימו על המעשים הרעים שעשה במקדש . 14-15 ( 2 ) הם נפגשו בקיסריה עם סבינוס , האפוטרופוס של סוריה , שאף הוא בא ליהודה כדי להבטית את ממונו של הורדוס . ורוס שנכנס למדינה עיכב בעדו . ארכילאוס ביקש [ מורוס ] על ידי פתולמיאוס שיבא מיד . סבינוס עשה חסד לורוס , ולא מיהר אל המקומות המבוצרים , ולא סגר את האוצרות מפני מגעו של ארכילאוס ו הוא הבטיח להימנע מכל פעולה עד שהקיסר יוציא החלטתו ונשאר בקיסריה . אבל משנסעו אלו שעמדו בדרכו , האחד לאנטיוכיה , וארכילאוס בספינה בדרכו לרומי , מיהר זה לירושלים והשתלט על הארמון המלכותי . הוא הזמין את מפקדי המצדות ואת המנהלים . הללו לא התעלמו מפקודותיו של ארכילאוס , והמשיכו לשמור על הדברים שהופקדו עליהם , והסתמכו יותר על הקיסר מאשר על ארכילאוס . 16-19 ( 3 ) בינתיים הפליג לרומא טוען אחר לכ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים