פרק ה

פרק ה ( 1 ) אלכסנדר הוריש את ממלכתו לאשתו אלכסנדרה , כי היה ברי לו שהיהודים יקבלו עליהם שלטונה ברצון רב , יותר משיקבלו כל שלטון אחר , כי היתה רחוקה מאד מאכזריותו , והיא היתה מתנגדת למעשיו שעשה נגד התורה — ועל ידי כך זכתה באהבת העם . הוא לא טעה בתקוותיו אלו : כי אשה זו החזיקה יפה במוסרות השלטון , מפני שהיתה מפורסמת בחסידותה . היא היתה באמת שומרת מסורת אבות בדקדוק יתר , והיתה מסירה מכהונה כל אחד שעבר על אחת המצוות המקודשות . מבין שני בניה שילדה מאלכסנדר מינתה את הגדול שבהם , את הורקנוס , לכהן גדול , מפני גילו וכן מפני מזגו , שהיה כבד תנועה מדי בשביל ענייני ציבור . את הצעיר אריסטובולוס שהיה חם מזג היא הניחה בהדיוטותו . 107-109 ( 2 ) עמה צמח בשלטון כוחם של הפרושים.- כת יהודית שחבריה התפרסמו בכך שעלו על שאר היהודים בחסידות , ופירשו חוקי התורה בדקדוק שאין למעלה הימנו . אליהם נטתה אלכסנדרה אוזן יותר מדי מתוך דאגתה לעבודת ה . ' והם ניצלו בלי הפסק את תמימות האשה , עד שלבסוף נעשו הם מנהלי המדינה בפועל , ולהם ניתנה רשות לגרש ולהחזיר , להוציא לחפשי ולאסור את כל מי שרצו . בקיצור : הנאת השלטון היתה ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים