פרק ד

פרק ד ( 1 ) אלמנת אריסטובולוס שיחררה את האחים העצורים מהמאסר , והושיבה את אלכסנדר על כסא המלוכה . הוא היה נראה עדיף הן מחמת גילו , והן מחמת מתינותו . אבל כשעלה על כסא המלוכה הוא הרג את אחד מאחיו מפני ששאף למלוך . ואילו אותו שנשאר בחיים , שהיה אוהב חיים בלי תפקידים , החזיק בכבוד . 85 ( 2 ) אבל הוא בא לידי התנגשות עם פתולמיאוס שהיה מכונה לתירוס שכבש את העיר אסוכיס , ואף על פי שהרג רבים מן האויבים נטה הנצחון לצד יריבו , אבל כשחזר פתולמיאוס למצרים כשהיה נרדף על ידי אמו קליאופטרה , צר אלכסנדר וכבש את גדרה ואת אמתוס . אמתוס היתה החשובה בין המבצרים שמעבר לירדן , והיו בה נכסי הערך של תיאודורוס בן זנון , אבל תיאודורוס הופיע פתאם ותפס הן את אוצרותיו והן את מטענו של המלך , והרג כעשרת אלפים יהודים לפי חרב . אף על פי כן התאושש אלכסנדר מן המכה , וחזר לעבר החוף וכבש את עזה ואת רפיח ואת אנתדון , העיר שלאחר מכן נקראה בימי הורדוס בשם אגריפייה . 87 8 « ( ( 3 אחרי ששיעבד את המקומות האלו , נתעוררה האוכלוסיה היהודית והתקוממה נגדו באחד החגים : כי דרכן של מחלוקות להתעורר ביותר בימי חג . נראה כי הוא לא היה מ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים