פרק ב

פרק ב ( ו ) אחיו יונתן שמילא את מקומו הבטיח את עצמו נגד בני ארצו , וחיזק שלטונו בברית ידידות שכרת עם הרומאים , ולא עוד אלא התפשר עם בנו של אנטיוכוס . אבל שום דבר לא הביא אותו לידי בטחון , כי העריץ טריפון , מחנכו של אנטיוכוס הצעיר כבר התחיל קודם לכן ליזום מזימות נגד בן חסותו , והשתדל לסלק את ידידיו . הוא השתלט על יונתן שהלך עם אנשים מועטים לפתולמאיס כדי לבקר אצל אנטיוכוס . לאחר מכן פתח במסע צבאי נגד יהודה , וכשנהדף על ידי שמעון , אחיו של יונתן , היה מלא זעם בגלל מפלתו והרג את יונתן . 48-49 ( ( 2 שמעון ניהל את הענינים באופן נעלה . הוא כבש את גזר , יפו ויבנה , הערים הסמוכות , ואחרי שגבר על חיל המצב . ערה את ה"אקרה" עד היסוד . לאחר מכן הוא כרת ברית עם אנטיוכוס נגד טריפון , שהמלך שם עליו מצור בדורא לפני שערך מסעו נגד המדיים . ואף על פי שסייע לו בהשמדתו של טריפון לא החליש הדבר את חמדנותו של המלך , כי לא עברו ימים מרובים והמלך שלח את מפקדו קנדבאוס בראש צבא כדי לעשות שמות ביהודה ולשעבד את שמעון . ושמעון , אף על פי שהיה זקן , ניהל את המלחמה במרץ רב יותר משל נערים . הוא שלח את בניו בראש , ועמם מ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים