הגמשה וחסימה: על מצבה של האזרחות בישראל בעידן הגלובליזציה, שרית הלמן

הגמשה וחסימה : על מצבה של האזרחות בישראל בעידן הגלובליזציה שרית הלמן מבוא בחודשים יוני-יולי 2003 התקיימו בוועדות הפנים ואיכות הסביבה וכן במליאת הכנסת דיונים קדחתניים לשם אישור תיקון חוק האזרחות והכניסה לישראל . תיקון זה צמצם את סמכויות שר הפנים להעניק אזרחות ותושבות לבני זוגם ממוצא פלסטיני של אזרחים ישראלים . סמכות זו מעוגנת בסעיף 7 לחוק האזרחות , המוכר יותר כסעיף איחוד משפחות . במשך שנים היה סעיף זה היחיד שאפשר את התאזרחותם של פלסטינים שלא נולדו להורים בעלי אזרחות ישראלית . וזאת לשון תיקון חוק האזרחות והכניסה לישראל -.הגבלת אזרחות וישיבה בישראל : בתקופת תוקפו של חוק זה , על אף האמור בכל דין לרבות סעיף 7 לחוק האזרחות , שר הפנים לא יעניק לתושב האזור ' אזרחות לפי חוק האזרחות , ולא ייתן לו רישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל , ומפקד 2 האזור לא ייתן לתושב האזור היתר לשהייה בישראל לפי תחיקת הביטחון באזור . בד בבד עם דיונים אלו החל מבצע גירוש ורדיפה של מהגרי עבודה ללא רישיון והוקמו "מתקני משמורת וכליאה" בעבורם . אולם באותם חודשים ממש העניק שר הפנים תושבות קבע לקהילת העברים השחורים ( ה...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד