יהושע אדרי - הקאריקאטוריסטן

יהושע אדרי -הקאריקאטוריסטן בהמשך שנות השלושים גילה כישתן אמנותי בתורת קאריקאטוריסטן חריף בחרטו הבית '' רי יהושע אדרי , שליווה את עיתונות בית " ר והצה"ר מתוך שותפות פעולה נאמנה . עשרות רבות של קאריקאטורות הכין ופירסם , ועשה לו שם של לוחם נמרץ נגד הוויתורים במדיניות , ונגד ההסתלקות מעקרונות ציוניים , ונגד הזילזול ברגשי העם כבפרשת ה'טראנספיר , ' ונגד השמאלנות בציונות ( ובייחוד נגד 'השומר הצעיר , ( ' ונגד הבוגדנות הסוכ נותית בעזרה לשילטונות ולמישטרה הבריטיים . יהושע אדרי היה לו מישקל של לוחם גדול בנשק שלו — בחרט הקאריקאטוריסטן . תערוכת קאריקאטורות שלו נערכה ב'מצודת זאב' בתל אביב , 1977 וחלק ניכר מהן רוכזו בשני קבציו . 1978 ( 1977 טי' אבי דרורה , 'הירדן / . 1958 . 12 . 2 ( 1978 הקובץ 'קו לקו' ( תרצ '' ט , ( 'צחוק ודמע' ( חש '' ה . (  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל