מקורות

מקורות אבירם , ר' . ( 1999 ) לנווט בסערה . תל אביב : מסדה . אליאסי , ל' . ( 1999 ) השפעה של הסביבה הלימודית על מוטיבציה להישגים בכיתות הטרוגניות . עבודת מחקר לתואר שני , המחלקה לפסיכולוגיה , אוניברסיטת בר אילן . אמיר , י , ' שרן , ש' ובן ארי , ר' ( עורכים ) . ( 1985 ) אינטגרציה בחינוך . תל אביב : עם עובד . בן עזרא , ג' וזילברמן , ד' . ( 2001 ) הייעוץ המערכתי והגישה המערכתית . ירושלים : משרד החינוך , המנהל הפדגוגי והשירות הפסיכולוגי הייעוצי . גזיאל , ח' . ( 1987 ) יסודות בניהול ציבורי . תל אביב : דקל , פרסומים אקדמיים . גזיאל , ח' . ( 2002 ) בית ספר בניהול עצמי : תיאוריה , מחקר ומעשה . תל אביב : הוצאת רמות . ג'ניס , א' ומאן , ל' . ( 1983 ) תהליך קבלת החלטות : ניתוח פסיכולוגי של קונפליקט , בחירה ומחויבות . משרד הביטחון , ההוצאה לאור . דרום , א , ' ריץ , ' י' ואברהמי , ע' . ( 1980 ) פיתוח מכשיר למדידת איכות החיים בבית הספר הישראלי ( דוח מחקר שהוגש למשרד החינוך והתרבות . ( רמת גן : אוניברסיטת בר אילן . דרוקר , פ' . ( 1992 ) מניהול של אתמול למנהיגות של מחר . תל אביב : מטר . ואצלאוויק , פי ...  אל הספר
רמות