אחרית־דבר

אחרית דבר חרף כל מה שנאמר עד כה , לא יהא זה צודק או נכון לטעון שמורים ומנהלים הם אך ורק עלים נידפים ברוח המוסכמות החברתיות והאילוצים הפוליטיים . בבתי ספר לא מעטים ניתן למצוא דוגמות מאלפות של עשייה של מורים ומנהלים הנשענת על שיקולים פדגוגיים מקצועיים ברמה גבוהה . מנהל וצוות מורים שמצליחים לפתח מודעות מקצועית ועמדות פדגוגיות בהירות ומוצקות יכולים להצליח לפתח גם מדיניות ותוכניות פעולה שמתאימות לפיתוח נכון וטבעי של ילדים , ואשר אינן אך ורק נגררות אחר הנורמות והערכים החברתיים של תחרותיות , אינדיווידואליזם והצלחה כלכלית . בתי ספר לא מעטים בישראל ובעולם מעידים על כך , גם אם לפי שעה הם בגדר יוצאים מן הכלל . הכוונה העיקרית בפרק זה היא להאיר את ההיבט של השפעות פוליטית על מערכת החינוך , כדי שיוכל להיות חלק חשוב בשיקולים ובתכנון של מתכנני שיפורים וסוכני שינוי בבתי הספר . תחילתו של כל שיפור בבית הספר הוא בידע מקיף על אודות התנאים שבהם הוא פועל וההשפעות הגלויות והסמויות עליו , המשכו בפיתוח מודעות מקצועית שמאפשרת הבחנה בין התנהגויות שהן פרי יוזמה וחשיבה לבין התנהגויות שהן בגדר תגובה על מה שנתפס כציפ...  אל הספר
רמות