ההתנגשות בין המערכות הפדגוגית והפוליטית וביטוייה בממצאים המחקריים

ההתנגשות בין המערכות הפדגוגית והפוליטית וביטוייה בממצאים המחקריים לסתירות בין המערכת הפדגוגית למערכת הפוליטית יש ביטוי מוחשי מבחינת התלמידים והמורים כאחד . בפרק ה , שבו תואר ניסוי של למידה בין תחומית בקבוצות חקר בכיתות ט של בית ספר תיכון ארבע שנתי , ראינו את תוצאות ההבדל בין שיקולים פדגוגיים לשיקולים "פוליטיים , " כפי שהם באים לידי ביטוי בקרב התלמידים . בבית הספר שבו נערך הניסוי , שבו בחרו המנהל וצוות המורים ליישם הלכה למעשה ידע וטכנולוגיה מתקדמים מתוך שיקולים פדגוגיים , ראינו כי הפערים בין תלמידים שדורגו כבעלי הישגים בינוניים ומעלה לבין תלמידים שדורגו כבעלי הישגים בינוניים ומטה בתפיסת איכות חייהם בבית הספר נסגר לחלוטין כמעט . ברור אומנם על פי הממצאים כי תלמידים בעלי פוטנציאל גבוה יותר להצלחה בבחינות הבגרות ( פוטנציאל שמצוי בדרך כלל בהלימה גבוהה למדי עם מצב חברתי כלכלי טוב יותר ) היו מרוצים פחות מן השיטות החדשות , אך ללא ספק יש בממצאים הללו כדי להצביע על השגת המטרות של שוויון חברתי ומתן הזדמנויות שוות יותר לכל תלמיד . השינוי המהותי בשיטת ההוראה וההערכה , כפי שיושם במחקר , הוא מן האמצ...  אל הספר
רמות