טבלה ‭:8.1‬ סיכום ההבדלים בין המערכת הפדגוגית למערכת הפוליטית