הבדלים בין המערכת הפדגוגית לבין המערכת הפוליטית

הבדלים בין המערכת הפדגוגית לבין המערכת הפוליטית . 1 צורכי המערכת הפדגוגית : מערכת החינוך חייבת להתחשב בשונות הרבה בין 40 אחת הדוגמות המעניינות להתנגשות כזו היה חוזר מנכ"ל כ , שהופץ בשנת תשנ"ו . החוזר כלל המלצות ורעיונות פדגוגיים מתקדמים ביותר לארגון החינוך העל יסודי , כגון למידה בין תחומית וצמצום מספר המקצועות הנלמדים בו זמנית על ידי התלמידים . בתוך שנה , לאחר ויכוחים ודיונים , התפרסמו חוזרי מנכ"ל חדשים שביטלו את רוב ההמלצות בחוזר כ . הסיבות המרכזיות לביטול היו קשורות לשאלת ההכנה של תלמידי בתי הספר העל יסודיים לבחינות הבגרות , והטענה הייתה שאותם רעיונות פדגוגיים מתקדמים לא יסייעו - ואולי אף יפגעו - בהכנת התלמידים לבחינות אלה . כפי שנראה בהמשך , הבחינות הללו הן אחד מכלי המדידה העיקריים של המערכת הפוליטית . אוכלוסיות התלמידים כאשר היא מנסה למלא את התפקיד של הנחלת חינוך והשכלה לכולם . הציפייה היא , כפי שראינו קודם , שהמערכת תהיה "אמצעי מרכזי ליצירת חברה אזרחית ערכית וסובלנית , " ותיטול על עצמה למלא תפקיד גם ביצירת לכידות חברתית . אלא שבהשוואה לפינלנד , למשל , שבה חיה אוכלוסייה הומוגנית זה...  אל הספר
רמות