קשרים והשפעות בין המערכות

קשרים והשפעות בין המערכות מערכת העל הפוליטית שבה נטועה מערכת החינוך בישראל היא משרד החינוך ( להבדיל , למשל , מן המערכת הפדרלית בארצות הברית , אשר אינה אחראית במישרין למערכות החינוך של המדינות השונות או המחוזות השונים . ( למערכת העל הפוליטית בישראל יש השפעה עצומה על המתרחש בבתי הספר ועל אופיו של החינוך . התבוננות על המערכת הפוליטית לאורך זמן - על פרסומיה , פעולותיה והחלטותיה - מראה שיש פער בין הכוונות וההבנה המקצועית המוצהרות של האנשים הפועלים במסגרתה לבין הפעולות הננקטות על ידיה . מערכת על זו מתחשבת בדעות של חוקרים ובתוצאות של מחקרים אקדמיים , ויש לה עניין רב בכתביהם : היא מזמינה ניירות עמדה וחוות דעת מקצועיות לעיתים קרובות ; היא מממנת תרגומים של פרסומים חשובים בכתבי עת לועזיים ; והיא מקימה ועדות מקצועיות ומקיימת בהן דיונים חשובים . אולם למרות כל אלה , אין לצפות שהאנשים במערכת הפוליטית יבינו את כל הרזים והמבוכים של המעשה החינוכי , כשם שאין לצפות שראש ממשלה , למשל , יבין כיצד בדיוק מתנהל תהליך היתוך גרעיני קר . ( Sarason , 1998 ) מה שאפשר לצפות , כפי שכותב סרסון ( שם , עמ' , ( 17 הוא שר...  אל הספר
רמות