פרק ח: מערכת פדגוגית ומערכת פוליטית - הילכו שניים יחדיו?

פרק ח : מערכת פדגוגית ומערכת פוליטית - הילכו שניים יחדיו ? לאורך חלקו השני של הספר הוצגו ממצאים של פרויקטים שמטרתם הייתה לשנות ולעדכן את שיטות ההוראה והארגון בבתי ספר שונים . הן מהצגת הממצאים והן מניתוחם עולה כי בדרך כלל יש השפעה חיובית של הפרויקטים הללו על תלמידים ועל מורים . למרות זאת , בתי הספר מתקשים מאוד לנצל את התשומות שהם מקבלים על מנת לערוך שינויים מהותיים לאורך זמן , ולאחר שפרויקט חינוכי מסתיים , הם חוזרים פעמים רבות לשגרת חייהם כפי שהייתה לפני הפרויקט " . הלכה למעשה יש פער בין כמות התשומות הניתנת למערכת החינוך לבין השיפור באיכותה , וקשה לא לתהות מהי הסיבה לכך - מדוע המצב כפי שהוא ? היכן מקור הקשיים ? מי אשם בכך ? התשובות לשאלות אלה אינן פשוטות , וגילוין הוא חלק מתהליך ארוך של מחקר , ניסיון ולמידה של אנשים רבים . אנשים מחפשים תשובות לשאלותיהם קודם כל במעגלים הקרובים והמוכרים ביותר . כך , חיפשו תחילה חוקרי מערכת החינוך את התשובות לשאלותיהם באנשים המוכרים והמובנים מאליהם במערכת , קרי , המורים . במשך שנים ארוכות סברו החוקרים כי מקור הבעיות ואי הנחת בבית הספר הוא באמונותיהם , בהכש...  אל הספר
רמות