הצעות לעבודה עם צוות של בית־ספר שעובר שינויים

הצעות לעבודה עם צוות של בית ספר שעובר שינויים כאשר בית ספר מחליט לערוך שינוי מהותי בדרך ההוראה והארגון שלו , או כאשר הוא מחליט לזהות באופן יסודי את מסכת השינויים המתחוללים בו לאורך זמן , חשוב מאוד - בשני המקרים - לזהות את התרבות הארגונית והמקצועית הקיימת בו . הדבר חשוב קודם כל כבסיס לבדיקה לאור המטרות שמעוניינים להשיג , אך גם כדי להעלות למודעותם של האנשים את מרכיבי התרבות הגלויים למחצה ואולי אף את אלה הסמויים ( למשל , מהן אמונותיהם של המורים ביחס לתנאים הדרושים ללמידה משמעותית , מהי לדעתם התפתחות נכונה וטבעית של ילדים , או אם לדעתם הכיתה היא נחלתו הבלעדית של המורה או שיש מקום לתכנון משותף של ההוראה . ( לשם כך ניתן לקיים חשיבה ודיון עם צוותי הנהלה , צוותי מחנכים וצוותים של מורים מקצועיים . חלוקה זו לצוותי תפקיד שונים , שנידונה בהרחבה בפרק ד , עשויה לתת תמונה רחבה של הערכים , האמונות וההנחות שיש לאנשים התופסים את בית הספר מנקודות ראות שונות זו מזו . להלן שאלות מספר לדיון ולעבודה עם הרכבים שונים של אנשי הצוות בבית הספר וכן הצעות אחדות לאופן העבודה . • בתחום של זיהוי אמונות , ערכים והנחות ...  אל הספר
רמות