טבלה ‭:7.6‬ שכיחויותיהם ושיעוריהם (באחוזים) של הקשיים וההצלחות במהלך ההדרכה בבתי־הספר הממלכתיים והממלכתיים־הדתיים, כפי שדווחו על־ידי המנחות