טבלה ‭:7.5‬ סוג הפעולות, שכיחותה של כל פעולה ושיעורה באחוזים מקרב כלל הפעולות שנעשו בכל בית־ספר במשך שתי שנות הדרכה