טבלה ‭:7.4‬ ממוצעים וסטיות־תקן של תפיסות המורים לגבי דפוסי הארגון של בית־ספרם בבתי־הספר הממלכתיים והממלכתיים־הדתיים, לפני תחילת הפרויקט ולאחר שלוש שנים