טבלה ‭:7.3‬ ממוצעים. סטיות־תקן וציוני F של תפיסת המורים את דפוסי הארגון והתרבות בכל אחד מבתי־הספר ‭(N=l7l)‬