פרויקט מתוכנן של שינוי ושיפור במערכת החינוך: ממצאי מחקר

פרויקט מתוכנן של שינוי ושיפור במערכת החינוך : ממצאי מחקר להלן מתוארים ממצאי המחקר השלישי שליווה את פרויקט השינוי שתואר בתחילת פרק ה . כזכור , מטרת הפעילות הייתה ליצור שינוי פדגוגי וארגוני ארוך טווח בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים השייכים למערכת החינוך העירונית שבה פעל הפרויקט . הפרויקט תוכנן להימשך בין שלוש לחמש שנים , שבמהלכן נעשו פעולות שנועדו לשנות ולשפר את היכולות הפדגוגיות של המורים ואת הכישורים הניהוליים של המנהלים בעיר . היות שהפרויקט היה אמור להסתיים לאחר תקופה זו , הוחלט להכשיר קבוצה של מורים , מקרב כלל המורים המלמדים בבתי הספר בעיר , שתוכל להמשיך את תהליך השינוי בכל אחד מבתי הספר לאחר שמדריכי הפרויקט יסיימו את עבודתם . הכוונה הייתה לשמר את האפקט של הפרויקט לאורך זמן , גם לאחר שיסתיים . הפעולה בבתי ספר אלה כללה גם את מרכיב המחקר וההערכה , שבמסגרתו נבדק אילו מדדים ניתן וראוי להעריך כדי לקבל מושג לגבי מידת הצלחתו של הפרויקט . במדדים לבחינת השינוי שהתחולל בבתי הספר בהשפעת הפרויקט נבחרו משתנים הקשורים לרובד הגלוי של תרבות הארגון בבית הספר ( ועל כן ניתנים למדידה בקלות יחסית , ( כ...  אל הספר
רמות