תפקידו של סוכן השינוי בבית־ספר העובר שינוי מתמשך

תפקידו של סוכן השינוי בבית ספר העובר שינוי מתמשך אם שינוי מתמשך מתרחש כתוצאה מזיהוי מדויק למדי של מצבים , אירועים ותפיסות ומיצירת איזון בין המצבים לבין הדרישות , אזי תפקידו של סוכן השינוי הוא קודם כל להיות רגיש לשיח המתנהל סביבו : ללמוד באילו מושגים המורים משתמשים כדי לתאר מצב נתון ( למשל , אם הם מדברים על מספר גדול של חיסורים בקרב ילדים עולים , אם הם מתלוננים על מקרים רבים של דיבור גס ואלימות מילולית , או אם הם מתארים מצב שבו מנהל בית הספר מבקש להתקבל לקבוצת בתי הםפר הניסויים ;( ללמוד כיצד האנשים מפרשים את המושגים הללו ( למשל , אם הם גורסים שמקור האלימות הוא " באמצעי התקשורת , בבית ההורים , בנורמות החברתיות , בגלי העלייה ;( " ללמוד למה ולמי הם מייחסים את הדברים וכיצד הם תופסים את הזיקות והקשרים בין המצבים והאירועים בבית הספר לבין הדרישות של הסביבה ( למשל , אם הם סבורים שההחלטה של המנהל להפוך את בית הספר לניסויי היא פופוליסטית , וכל כוונתה למצוא חן בעיני ההורים , או לחלופין שהיא הסיכוי האמיתי היחיד שיש לבית הספר להשתנות ולהשתפר ;( וללמוד באמצעות אילו מושגים הם מתייחסים אל דרישות הסביבה...  אל הספר
רמות